PerBrahe_wreck_001.png

ÅTERKOMSTEN

En film av
Thom Britten-Austin

Bernt Johansson

 

"Vilken lysande dokumentär! Återkomsten är en fängslande, gripande och välgjord film med autentiska och beundransvärda skådespelarprestationer. Filmen är inte bara en spännande och intressant berättelse kring bärgningen av Per Brahe utan de ger också ett belysande större perspektiv på den tragiska förlisningen och det omedelbara efterspelet som var fokuset i den första filmen om händelsen, "Ödesnatten på Vättern". Några inklippta journalfilmscener visar på det stora intresse som bärgningen på sin tid rönte. Återkomsten förtjänar ett motsvarande stort intresse, inte enbart för sina kvaliteter utan även för att den så förtjänstfullt lyfter upp Per Brahe, eller snarare dess historia från glömskans botten. "

 

Ansgar Lindbom

Föreningen Grenna Kulturgård

Skrolla ned sidan för att se mera
gravsten_1.5_edited.png

detta har hänt

Per Brahe sjönk i ett orkanliknande oväder på Vättern natten den 19 November 1918. Alla ombord omkom däribland konstnären John Bauer, som om hade han överlevt, hade med all säkerhet rankats samman med storheter som Anders Zorn och Carl Larsson.
---
Olyckan inträffade strax efter 1:a världskrigets slut. Närheten till den Ryska revolutionen och det folkliga missnöjet efter hungersnöden under kriget, fokuserade politikernas intresse på annat än ett sjunket ångfartyg, oavsett vilken konstnär som fanns kvar ombord. 
---
Men de som bodde i Hästholmen bara några hundra meter från haveriplatsen, kunde inte glömma Per Brahe och offren inlåsta i en iskall grav, djupt nere på Vätterns botten

Hästholmen 1932

Den gamle och dödsjuke f.d. Stadsfiskalen Arvid Hjelm (spelas av Rolf Jenner), gör ett återbesök på Hästholmen 13 år efter sjöförhöret som frikände Per Brahes profitgiriga ägare från allt ansvar för katastrofen och som lämnade de anhöriga utan kompensation.

--

På kyrkogården träffar Hjelm den unge kyrkogårdsarbetaren (spelas av Cimon Johanesson)  som får höra om Per-Brahe katastrofen och Hjelms delaktighet i frikännandet av de som hade det verkliga ansvaret.

--

- om natten Per Brahe gick under

- om sjöförhöret 1919

- om de profitgiriga ägarna

- om bärgningen 1922

- om liken de fann på Per Brahe

- om skulden han bär på

- om tungdykaren, Ernst Lagerström

hjelm2_1.7.1
hjelm2_1.7.1

press to zoom
hjelm5
hjelm5

press to zoom
EL029
EL029

press to zoom
hjelm2_1.7.1
hjelm2_1.7.1

press to zoom
1/6
hjelm1_1.6.1.png
dykaren_3.3.1_4.1.1.png

dykaren

Karl Johan Ernst Lagerström

På 35 meters djup låg Per Brahe med aktern två meter ner i lerbottnen. Omöjligt att bärga sa alla...utom en.

Ernst Lagerström

 ...en yrkesdykare med ett stort mått av självförtroende antog utmaningen.


Med enkla medel gick han och hans medarbetare till verket.

Och lyckades.

Trots rederiets ointresse.

Trots svårigheter med materiel. Och i kamp med elementen. 
 

filmen

Filmen om Per Brahes bärgning kom till som ett svar på alla förfrågningar efter första filmen om 'vad hände sen?'.

 

Inspelningen skedde under våren 2022 av Thom Britten-Austin, scenograf Bernt Johansson och fotograf Toby Brett

Filmen är 50 minuter lång.

För mer information och/eller privatvisningar kontakta oss på

070-7273360

IMG_6083.JPG