Intervju med Clas-Göran Wetterholm inför inspelningen av filmen om Per Brahes förlisning

Roger Brett intervjuar filmens producent

©DMS Sweden AB 2020